24/7 bønnevakt

24 timers bønnevakt hele uka

Bønneuka i Trondheim er del av, og foregår samme uke som, den internasjonale bønneuka. Kristne fra alle slags kirker og menigheter kommer sammen over hele verden for å be, samtidig! Dette kan du også være med på, i din egen by Trondheim.

Hovedbønnerommet blir i peisestua i 2.etg i Misjonskirken (Arkitekt Christies gt. 1c). Det vil gi gevinst både for den enkelte som deltar og den menigheten/sammenhengen de kommer fra, da det oppleves inspirerende å være aktivt med i bønneuka.

OBS: bønnerommet vil være åpent fra 07.00 til 23.00 hele uka, for alle som ønsker å komme innom. Om nettene vil det være rullerende bønnevakter i hjemmene.

OBS 2: det blir i år åpne formiddagssamlinger alle hverdager kl. 10.30-12. Disse samlingene vil være i storsalen i Misjonskirken, og bestå av lovsang og bønn.

Ønsker du å ta en bønnevakt? Ta kontakt med Reidun Løvdal, vakt@bonneuka.no,  Tlf. 928 85 946.


Alle som tar bønnevakter følger i utgangspunktet en utarbeidet bønnemanual som ligger i hovedbønnerommet gjennom uka.

Bønnemanualen kan også lastes ned i norsk utgave HER, og engelsk utgave HER.

Velkommen til bønn en hel uke i januar!