Åpningsgudstjenesten avlyst

På grunn av de siste restriksjonene og anbefalingene fra myndighetene i forbindelse med Covid-19, blir åpningsgudstjenesten i Bønneuka avlyst.

Det vil komme ny oppdatering med konsekvensene for resten av arrangementene innen onsdag 13.jan.