Årets program

Bønneuka 2021 vil bli annerledes enn de senere årene, på grunn av restriksjonene og smittesituasjonen knyttet til koronapandemien.

Alle fysiske møtepunkter avlyses.

Bønnevaktordningen opprettholdes, men da som hjemmevakter. Vi vil forsøke å organisere digitale bønnemøter så mange av dagene som mulig, bygget omkring bønnevaktene. Ta kontakt med Hilde Aas på tlf. 917 59 487 eller vakt@bonneuka.no hvis du ønsker å være med i bønnevaktordningen. Informasjon om digitale bønnemøter vil komme på våre Facebooksider som du finner HER.

Norges kristne råd har tatt initiativ til digitale økumeniske Gudstjenester alle kvelder i perioden 18.-25.jan. (datoene for den internasjonale Bønneuka for kristen enhet), fordelt mellom en del av de større byene. Vi er med på dette prosjektet, og det vil bli en slik Gudstjeneste fra Trondheim onsdag kveld 20.jan kl. 19. Disse Gudstjenestene vil du finne HER.

Initiativet «Medvandrer i Bønneuka» opprettholdes, men med et endret opplegg. Les mer HER.