Bjørn Olav Hansen taler i Bønneukas åpningsgudstjeneste

Bjørn Olav Hansen er ordinert pastor i Det Norske Baptistsamfunn, og leder i dag Kristi himmelfartskapellet, et økumenisk bønnekapell i Vestre Toten kommune. Han er initiativtager til Nasjonalt bønneråd, som er et forum for de fleste bønnenettverkene i Norge. Hansen har skrevet flere bøker om bønn, blant annet ”Å leve i bønn”, ”Jesusbønnen”, og ”Å kjenne Gud ved navn”. Han holder bønneseminarer i inn- og utland om det personlige bønnelivet, og underviser ved ulike teologiske seminarer om pastorens bønneliv. Hansen er også en del av lederteamet for de nasjonale bønnekonferansene i Oslo og på Grimerud, og medlem av Ekumeniska kommuniteten i Bjärka Säby.

Vi ser fram til å høre Bjørn Olav Hansen i Bønneukas åpningsgudstjenste, søndag 11. januar 2015 kl. 19.00, i Salem.