Bønneskolen

Bønneskole med Hans Weichbrodt

Bønneskolen som har vært arrangert de siste årene under Bønneuka, har vært en suksess. Stadig flere kommer og deltar, og fra 2013 fikk enda flere muligheten da Bønneskolen ble flyttet til kveldstid. Dette fortsetter også under Bønneuka 2018, tirsdag til torsdag (16. – 18. januar). Vi regner med fulle hus i Misjonskirken disse kveldene!

Bønneskolen består av åpning med samling i bønn, lovsang, sesjoner med inspirerende og levende undervisning om bønn, og ikke minst bønn for byen. Dag Heggset er blant dem som leder lovsang disse kveldene.

Vi har vært så heldige å få Hans Weichbrodt tilbake til Trondheim også i 2018, og han skal undervise de første to kveldene. Det ser vi fram til!

Weichbrodt er inspirator innenfor den svenske Oasebevegelsen. Han forkynner både i Europa, Canada og Israel, og har studert i Uppsala og Jerusalem. Hans Weichbrodt sitter i ledergruppen for Jesusmanifestasjonen i Sverige. Hans første bok, ”Gjennom stormen” kom på norsk i 2013. Hans Weichbrodts forkynnelse er ærlig, inspirerende og humoristisk, og han har et spesielt hjerte for Trondheim. Da Hans Weichbrodt var her i januar 2014, fortalte han at han i mange år har reist til Trondheim “i det skjulte” for å be. Weichbrodt har undervist under Bønneskolen de tre siste årene.

Den siste av disse tre kveldene vil bli lagt opp litt annerledes under Bønneuka 2018. Da kommer mange av pastorene og prestene i byen til å stå sammen i bønn og lovsang, og også dele noe av sitt hjerte for byen.

Opplegget blir: Tirsdag – torsdag kl. 18.30-22.00 inviterer vi til Bønneskole og bønn for byen i Misjonskirkens lokaler:

* Vi samler oss i bønn kl. 18.30

* Lovsang og bønn kl. 19.00

* Bønneskole i 2 sesjoner, Hans Weichbrodt underviser (torsdag: pastorer og prester deler av sitt hjerte for byen, bønn og lovsang vekselvis).

* Pause med åpen kafé

* Felles bønn for byen/forbønn

Disse tre dagene har vi et særlig samarbeid med Bibelskolene i Trondheim.