Dialog om bønneformer (ledersamling)

Mandag 14. januar kl. 12-14  blir det en samling for kirkelige ledere med fokus på det personlige bønnelivet. “Fra liturgisk til kontemplativ bønn” er temaet, med fokus på bønn og kristen enhet. Innledning v/Børre Rindal, kapellan i Strinda og Berg menigheter.

  • Erfaringsdeling og samtale
  • Lunsj
  • Hvordan holde samtalen om bønn levende mellom kirkesamfunnene

Har du lederfunksjon i en kirke/menighet? Meld deg på ved å sende SMS til 416 71 152.

Sted: Frelsesarmeen, Prinsens gt. 2c.