Rom for helbredelse

Rom for helbredelse er åpent fra 10-12 lørdag 19. januar

- i Misjonskirkens lokaler (OBS nytt sted!)

Forbønn – Lovsang profeti stilletid

Rom for helbredelse er et sted vi kan være i Guds nærvær og

søke han for helbredelse. Her vil det være lovsang, profetisk

tjeneste og bønn for syke som du kan benytte deg av dersom du

ønsker det. Det er også godt å bare være i rommet og ha

stilletid med Gud.

”For jeg, Herren, er den som helbreder deg.”

2. Mos.