Salmer – vår felles arv

Mandag kveld 13. januar i Vår Frue kirke kl. 19

Salmer = poesi og toner i skjønn forening. Salmebøkene har vært bønnebok, lovsangsbok, andaktsbok og kilde til trosopplæring i flere hundre år. Og fremdeles fungerer salmene til å gi ord og følelser til troen vår..

Mandag kveld 13. januar kl. 19 – 21 samles vi i Vår Frue kirke for å lytte til, utforske og synge gamle og nye salmer.

Kan salmer bidra til at fellesskapet mellom oss styrkes, øke erfaringen av gudsnærvær og at vi får åpnet øynene for hvem Mesteren fra Nasaret er for oss i dag?

Arild Stav m.fl. deltar.

.