Sammen i fest og glede, begge søndagene om kvelden

Det blir stort åpningsmøte i Misjonskirken søndag 14. januar kl. 19.00.

Magritt Brustad taler, og Anders Skarpsno leder lovsang.

Brustad er en mye brukt forkynner i ulike sammenhenger og menigheter. Hun har vært en av initiativtakerne og leder for det tverrkirkelige bønnearbeidet i Tromsø. Hun har gjennom mange år også vært delaktig i ulike bønnekonferanser og satsinger i Nord-Norge og nordområdene, som ligger henne spesielt på hjertet. Hennes forkynnelse er inspirerende, og hun oppmuntrer alle kristne til å tro Guds løfter om fornyelse og vekkelse i landet vårt. Brustad tilhører Tromsø Baptistmenighet.

Kom og vær med på åpningsmøtet, søndag 14. januar 2016 kl. 19.00, i Misjonskirken!


Bønneuka avsluttes i Nidarosdomen søndag 21. januar kl. 18.00!

Søndag 21. januar kl. 18.00 avsluttes Bønneuka, i Nidarosdomen. Da blir det også denne gangen en spesiell økumenisk gudstjenste, med representanter fra en bredde av kristenlivet i byen. Knut Refsdal, generalsekretær i Norges kristne råd, taler i denne gudstjenesten. Refsdal har vært generalsekretær siden 2012, og har ellers bakgrunn fra Metodistkirken og Den norske kirke. Han har lang erfaring fra økumenisk arbeid, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.