Lørdag: Unge voksne

Lørdagen i bønneuka settes igjen fokuset på unge voksne i menighetene våre.

Det som er klart så langt, er at det blir stor Celebration kl. 20.00, i Salems lokaler.

Mer info kommer senere!

Sett av kvelden :-)

……

..

Vær velkommen i Salems lokaler lørdag 20. januar!