Våre åndelige røtter

Mandag kveld i Bønneuka 2015 starter et helt nytt konsept, under tittelen “Våre åndelige røtter”. Det blir et seminarpreget opplegg, med fokus på en åndelig tradisjon hvert år framover. Denne første gangen setter vi søkelyset på den keltiske åndelige arven.

Gruppa Vadested (nedenfor)  bidrar med keltisk inspirert musikk, og Sven Aasmundtveit (t.v., leder av Anam Cara, den norske grenen av Community of Aidan & Hilda, les mer på www.anamcara.no), vil holde hovedinnlegget om keltisk kristen åndelighet.

Arrangementet blir i Pilegrimsgården, kl. 19.00 mandag 12. januar 2015. Seminaravgift kr. 100.