Visjonen – Årets tema

Bønneuka i Trondheim

Bønneuka i Trondheim er en videreføring av den internasjonale bønneuka for kristen enhet, og arrangeres av Trondheim kristne råd (TKR). Bønneuka har blitt byens desidert største felleskristne satsing, og enda vokser den stadig! Bønneuka inviterer til felles bønn med mål om å bety enda mer for enda flere.

Bønneukas visjon og hensikt

Lydighet – Vi vil gjøre det Jesus ba oss gjøre.

Mangfold og enhet – Vi vil forene byens kristne fra forskjellige tradisjoner i felles bønn.

Trygghet – Vi vil bruke tid sammen og bli bedre kjent med hverandre.

Guds nærvær – Vi vil at alle skal oppleve Guds nærvær, både de som er nær og de som er langt borte.

Åndelig klima – Vi vil erfare et forandret åndelig klima slik at det blir lettere å bli kristen.

Åpne øyne – Vi vil at folk i byen vår får se at det handler om liv og fellesskap med Jesus.

Vi vil se mennesker bli møtt av Gud, helbredet og komme til tro

Tema for Bønneuka 2020

Da disiplene lurte på hvor Jesus bodde (Joh 1,38ff), svarte han «Kom og se!». Og da Peter, Jakob og Johannes ble med Jesus opp på forklarelsens berg (Mark 9,2ff), opplevde de å få se. Se hvem Jesus er. Se Ham annerledes enn før. I begge disse tilfellene ble mennesker invitert inn til å få se og oppleve hvem Han er. Vi ønsker at Bønneuka skal være et sted der du kan få oppleve noe av dette. Å få se litt mer av hvem Han er. Å få oppleve mer av Jesus. Og samtidig gjennom bønn og enhet vise Trondheim mer av Ham.