Visjonen – Årets tema

Bønneuka i Trondheim

Bønneuka i Trondheim er en videreføring av den internasjonale bønneuka for kristen enhet, og arrangeres av Trondheim kristne råd (TKR). Bønneuka har blitt byens desidert største felleskristne satsing, og enda vokser den stadig! Bønneuka inviterer til felles bønn med mål om å bety enda mer for enda flere.

Bønneukas visjon og hensikt

Lydighet – Vi vil gjøre det Jesus ba oss gjøre.

Mangfold og enhet – Vi vil forene byens kristne fra forskjellige tradisjoner i felles bønn.

Trygghet – Vi vil bruke tid sammen og bli bedre kjent med hverandre.

Guds nærvær – Vi vil at alle skal oppleve Guds nærvær, både de som er nær og de som er langt borte.

Åndelig klima – Vi vil erfare et forandret åndelig klima slik at det blir lettere å bli kristen.

Åpne øyne – Vi vil at folk i byen vår får se at det handler om liv og fellesskap med Jesus.

Vi vil se mennesker bli møtt av Gud, helbredet og komme til tro

Tema for Bønneuka 2018

Sammen er vi kalt til å bygge Guds Rike. 1.Kor 3,11 sier at ingen kan legge en annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus. Men verset før gir oss i oppdrag å se til hvordan vi bygger videre. Dette gjelder for oss både som enkeltpersoner og sammen som den universelle kirke. En uke i januar hvert år får vi muligheten til å stå sammen om dette, å legge nye byggesteiner i det åndelige huset – til byens beste.